Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene.

I gestaltterapi tenker vi at utvikling og vekst skjer når vi er sammen med andre mennesker, i ulike relasjoner. Det er også gjennom samspill med andre at lidelse kan oppstå.


“Hypotesen er at utfordringene vi står overfor, lidelsen, traumet eller forstyrrelsen har oppstått i relasjon og kan gjenfinnes og endres i relasjon.”

Norsk Gestalterapeutforening


Det er en terapiform hvor relasjonen mellom klienten og terapeuten står i fokus .De relasjonelle utfordringene du har i eget liv kommer på ulike måter til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning kan støtte muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring.  

Gestaltterapien ble formet på slutten av 40-tallet i USA, og er idag en internasjonalt anerkjent psykoterapeutisk retning.

Gestaltterapi bygger på gestaltpsykologi, humanistisk psykologi, og eksistensiell-fenomenologisk filosofi. Det er en helhetlig terapiform, vi tenker at kropp, følelser og tanker henger sammen, og at disse har likeverdig og sammenhengende betydning for våre erfaringer og muligheter.
Menneskesynet bygger på tanker om at vi alle søker å gjøre det beste ut fra våre kunnskaper og muligheter, og at alle har en iboende mulighet for vekst og endring.

Her finner du et par filmer om hva gestaltterapi er (se under). Jeg anbefaler deg å se dem!

%d bloggers like this: