Gestalt Psykoterapeut MNGF og veileder Trine Merete Edler-Woll

Jeg kan tilby:

Jeg har både kompetanse, erfaring, empati og metodikk. Jeg er en trygg, varm og kompetent fagperson, som hele tiden søker ny utvikling og læring. For mer informasjon om meg og min bakgrunn, les her.

Jeg har mye erfaring i å samarbeide med ulike instanser når det er ønskelig for mine klienter, blant annet fastlege, NAV, DPS, helsesykepleier, arbeidsgiver o.l.

Jeg har spesiell erfaring i å jobbe med:

 • Relasjons- og samlivsutfordringer
 • Angst og uro
 • Depresjon og nedstemthet
 • Ettervirkninger av realsjonstraumer/oppveksttraumer
 • Sjokktraumer
 • Ettervirkninger av vold og overgrep
 • Stress og utbrenthet
 • Skilsmisse / brudd i relasjoner
 • Utroskap
 • Tap, sorg og komplisert sorg
 • Spiseforstyrrelser
 • Identitetsproblematikk
 • Skam
 • Lav selvfølelse
 • Selvmordstanker og etterlatte etter selvmord
 • Følelsesregulering
 • Eksistensiell problematikk

Kjenner du deg igjen?

Dette er noen av de mange forskjellige problemstillingene jeg møter i terapirommet:

 • Står du overfor utfordringer i livet som synes vanskelig å mestre?
 • Er du sliten, stressa eller utbrent?
 • Har du lav selvfølelse?
 • Kjenner du på skam over hvem du er eller noe du har opplevd?
 • Blir du ofte urolig, engstelig eller bekymret?
 • Er du trist eller nedstemt?
 • Bærer du på vonde og vanskelige opplevelser som du trenger hjelp til å bearbeide?
 • Sliter du (og din partner) i samlivet?
 • Har du opplevd vold, overgrep, mobbing eller andre krenkelser?
 • Er relasjoner og nærhet vanskelig for deg?
 • Sliter du med kropp, mat og/eller selvbilde?
 • Har du følelser som synes vanskelig å regulere?
 • Mangler du retning i livet?

Varmt velkommen!

Uansett hva som er årsaken til at du oppsøker terapi, er det viktig for meg å møte deg åpent og uforbeholdent.

Mitt fokus er DEG, akkurat der du er i ditt liv. Jeg har ydmyk respekt for din historie, dine sår, og dine seiere.

Du trenger ikke stå i alt alene!

I gestaltterapi er relasjonen mellom klient og terapeut selve grunnmuren for arbeidet som gjøres . Vi jobber sammen.

Hos meg kan du bestille timer til følgende tjenester:

 • Individuell terapi
 • Samtaler med barn og ungdom
 • Veiledning
 • Parterapi
 • Familieterapi
 • Samtaler for ledere og ansatte i bedrifter
 • Gruppeterapi på forespørsel