Om meg

Trine Merete Edler-Woll

Gestalt Psykoterapeut MNGF, veileder og

Autorisert sykepleier

Jeg er utdannet klinisk gestalt psykoterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og jeg har drevet egen praksis som psykoterapeut siden 2016. Jeg er dessuten under videreutdanning i gestalt veiledning ved Istituto di Gestalt H.C.C. Italy.

Min yrkes- og erfaringsbakgrunn er variert, både fra offentlig helsevesen og privat næringsliv. Jeg har bred erfaring i arbeid med mennesker i svært utfordrende livssituasjoner. Som sykepleier jobbet jeg med alvorlig syke og døende innen akutt psykiatri, kreftbehandling, og lindring av døende. Jeg har også jobbet med kompetansehevingsprosjekter i regi av Helsedirektoratet, blant annet innen fagområdene spiseforstyrrelser og palliasjon. Mine erfaringer fra privat næringsliv omfatter ledelse, fag- og organisasjonsutvikling, og salg, innen områdene helseforsikring, avansert medisinsk-tekninsk utstyr og rekruttering.

Jeg er medlem av Norsk Gestalterapeutforening (NGF) og Norsk Forbund for Psykoterapi. Gjennom mitt medlemskap i NGF har jeg forpliktet meg til å gå i jevnlig veiledning og fagoppdatering for å kvalitetssikre min terapipraksis. Jeg er valgt medlem av Faglig Etisk Råd i NGF (siden 2019), og har vært leder av rådet siden mars 2022.

Jeg er lykkelig gift, stolt mor til to flotte jenter, og matmor til en glad labrador og to søte marsvin. Noe av det beste jeg vet her i livet er gode klemmer, hverdager, poesi, å sitte med nesa dypt begravd i en tykk bok, alltid med strikketøyet i nærheten, lange gåturer langs kyststien, trening, yoga, kaffe, ærlige samtaler, og ikke minst nære og gode menneskemøter.

Livet har lært meg mye om både lykke, glede, sorg, skam og smerte. Om hvor vanskelig det kan være å vise sin sårbarhet. Og hvor godt det kan være å bli møtt av et annet sårbart menneske.

Jeg tror at alle mennesker trenger å bli tålt, i hele sin eksistens. Dette menneskesynet ligger til grunn for min terapeutiske praksis. Det er svært viktig for meg å møte deg uforbeholdent, og fordomsfritt. Å være helt og fullt tilstede sammen med deg.

MNGF står for “medlem av Norsk gestaltterapeutforening“, og er et kvalitetsstempel. “Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. For gestalterapeuter i egen praksis er det etablert klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering. Disse medlemmene gis et tilbud om ansvarsforsikring.” (sitat fra Norsk gestalterapeutforening)

Kun medlemmer har tillatelse til å bruke logoen til venstre på sine nettsteder.

Utdannelsesbakgrunn

%d bloggers like this: