Forandringens paradoks

Hvis bare jeg blir litt flinkere/slankere/mer trent, effektiv osv…, så vil jeg få det så mye bedre!

Kjente tanker? Det er det absolutt for meg! Og tar vi en titt på listen over bokbransjens populærvitenskaplige bestselgere, kan vi få inntrykk av at lykken finnes i kontroll over tanker, følelser, kropp og atferd. Ja, til og med i ny organisering av tingene i huset ditt!

Budskapet som på en eller annen måte når frem til hver enkelt av oss, er at det må forbedringer til for å bli bra nok. Det menneskelige i det uperfekte og feilbarlige har blitt noe vi forsøker å viske ut, med det umenneskelige som ideal.


Jeg rett og slett elsker gestaltterapiens omfavnelse av det som er. En av de viktigste teoretiske prinsippene i gestaltterapi er noe som kalles forandringens paradoks (The Paradoxical Theory of Change, Beisser). Når vi hele tiden jager oss selv mot forandring, til å skulle bli noe annet enn det vi er, opplever vi å mislykkes.

Fordi vi kan ikke være eller bli andre enn oss selv!

Som psykoterapeut opplever jeg ofte at mennesker oppsøker meg med en bestilling om å bli noe annet enn det de er. For mange handler det om følelser, tanker eller egenskaper som de har, og som de vil forandre på. Eller en opplevelse av at det er noe ved dem som mangler for at de skal være slik de tror de må være.

Jeg kan ikke hjelpe deg til å bli noen annen enn den du er.

Men jeg kan støtte deg i å bli bedre kjent med hvordan det faktisk er for deg å være deg. I din situasjon, som den du er og blir i ulike situasjoner. Jeg kan støtte deg til i større grad å eie den du er, det du står for. Det du liker og ikke liker. Akseptere at de følelsene som du kjenner er akkurat som de skal være. Fordi det er slik det kjennes for deg.


“Change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not. “

Arnold Beisser

I forandringens paradoks ligger forståelsen av at det først er når du legger alle forbedringsprosjekter på hylla, og tør å bli kjent med den du er, her og nå, at forandring kan skje. Først når vi virkelig kjenner etter hvem vi er og hvordan vi har det, og aksepterer at det er som det er. Da kan vi lettere ta gode valg som stemmer overens med våre ulike verdier, ønsker og behov.

Den som ikke har forsøkt å stå med full kraft på egne ben (begge to), kan fort bli ustø i sine forsøk på å vinne maraton.

%d bloggers like this: