TrineMerete-31Trine Merete Edler-Woll (f. 1972)

Reg. Gestalt psykoterapeut MNGF, og autorisert sykepleier. Har i tillegg en etterutdanning i traumeterapi for psykoterapeuter. Tar for tiden en 2-årig videreutdanning i gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole.

Jeg har bred erfaring i arbeid med mennesker i svært utfordrende livssituasjoner. Som terapeut er jeg opptatt av å møte deg åpent og uforbeholdent.

Mitt menneskesyn: Jeg tror at alle mennesker trenger å bli tålt i hele sin eksistens.

Jeg er utdannet gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), som er en offentlig godkjent terapiutdanning. Jeg jevnlig går i veiledning for å utvikle mine ferdigheter og kunnskaper som terapeut, og å kvalitetssikre mitt arbeid med klienter. Gjennom terapistudiet gikk jeg i egenterapi hos en godkjent gestaltterapeut (minimum 70 timer i løpet av 4 års studium). På denne måten har jeg gjort meg mange erfaringer i det å være klient, å gå i terapi, noe som jeg tar med meg inn i møtet med mine klienter.

Jeg har selvsagt taushetsplikt, og som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, forholder jeg meg til foreningens etiske prinsipper, se etiske prinsipper. Jeg er medlem av Faglig Etisk Råd for gestalterapeuter.

I mitt terapeutiske virke har jeg fått høste mange spennende og nyttige erfaringer. Mange av mine klienter kommer etter henvisning/anbefaling fra deres fastlege. Et samarbeid med din fastlege kan være av stor verdi dersom du ønsker dette. Jeg har også erfaring med samarbeid med blant annet NAV, barnevern, helsesøster, nettverksmøter o.l.

Min yrkesbakgrunn er variert, både fra helsevesenet og privat næringsliv. Som sykepleier (uteksaminert i 1995), har jeg arbeidet med alvorlig syke og døende, blant annet innenfor akutt psykiatri, kreftbehandling og lindring av døende. Jeg har også jobbet med kompetansehevingsprosjekter i regi av Helsedirektoratet innenfor fagområdene spiseforstyrrelser, og lindring av døende.

Mine erfaringer fra privat næringsliv omfatter ledelse, fag- og organisasjonsutvikling, og salg innen områdene helseforsikring, avansert medisinsk-teknisk utstyr, og rekruttering.

Jeg er gift, og er mamma til to fine barn. Jeg har lært at livet byr mest på hverdager, noen ganger på fantastisk lykke, og andre ganger på bunnløs fortvilelse. Slik er det å være menneske, og for meg handler det gode i livet om å være i det som er, sammen med de jeg er glad i.

Her finner du min PERSONVERERKLÆRING: 6_personvernerklæring igestaltpsykoterapi

Foto: Mona Moe Machava