Dette er en terapiform som strekker seg fra ren samtaleterapi til mer kreative arbeidsformer som oppmerksomhetsøvelser, tegning, modellering med leire, lek, rollespill osv. Noen ganger strekker ikke ordene til. Da kan det være fint å ta i bruk vår kreativitet.

Vi gjør dette sammen, og det er min oppgave som terapeut å finne arbeidsformer som du er komfortabel med. Dette er din tid.

Jeg har blant annet erfaring med å jobbe med:

 • utbrenthet/slitenhet
 • stress
 • uro og søvnvansker
 • nedstemthet/depresjon
 • spiseforstyrrelser
 • sorg/tap
 • mobbing
 • angst/panikkangst
 • lav selvfølelse
 • skam
 • store livsendringer
 • ettervirkninger etter ulike traumer
 • Samlivsutfordringer

Å gå i terapi er å være i prosess over tid. Endringer og vekst kan skapes gjennom økt erkjennelse og bearbeidelse av tidligere erfaringer.

Jeg tar imot barn, ungdom, voksne, familier, og par i terapi. Lurer du på om dette kan være noe for deg/dere? Ta kontakt med meg, så finner vi ut av det sammen.

I gestaltterapi er relasjonen mellom klient og terapeut av avgjørende betydning for et godt «arbeidsmiljø». I løpet av de første 1-3 timene får vi en pekepinn på om du og jeg kan jobbe sammen. Vi bruker tid på å bli litt kjent, deler forventninger, utfordringer og muligheter. Som mulig klient ber jeg deg lytte til din «magefølelse» – vil du være her, sammen med meg?

TrineMerete-114