Gestaltterapien ble formet på slutten av 40-tallet i USA, og er idag en internasjonalt anerkjent psykoterapeutisk retning. Det er en samtaleterapi hvor relasjonen mellom klienten og terapeuten står i fokus. I gestaltterapi tenker vi at utvikling og vekst skjer når vi er sammen med andre mennesker, i ulike relasjoner. Det er også gjennom samspill med andre at lidelse kan oppstå.

«Hypotesen er at utfordringene vi står overfor, lidelsen, traumet eller forstyrrelsen har oppstått i relasjon og kan gjenfinnes og endres i relasjon.» (Norsk Gestaltterapeut Forening)

Tidligere relasjonserfaringer kan dermed utforskes og få en annen betydning gjennom nye erfaringer i samspillet mellom klient og terapeut.

Gestaltterapi bygger på gestaltpsykologi, humanistisk psykologi, og eksistensiell-fenomenologisk filosofi. Det er en helhetlig terapiform, vi tenker at kropp, følelser og tanker henger sammen, og at disse har likeverdig og sammenhengende betydning for våre erfaringer og muligheter.

Menneskesynet bygger på tanker om at vi alle søker å gjøre det beste ut fra våre kunnskaper og muligheter, og at alle har en iboende mulighet for vekst og endring.

Norsk Gestaltterapeut Forening har laget en film om hva gestaltterapi er (se under). Jeg anbefaler deg å se den!